lg

یکی از بهترین طراحی های یخچال ساید بای ساید چه از نظر ظاهری و چه نظر فضای داخل برای استفاده بیشتر از آن، در ساید بای سایدهای ال جی دیده می شود و همین امر سبب محبوبیت این برند در میان برندهای موجود گردیده است. شماره های تعمیر ساید بای ساید ال جی lg شماره …